Фабрична обиколка

Машинна работилница

Винаги поставяме технологичните изследвания и разработки на първо място. Разполагаме с независима стая за научноизследователска и развойна дейност и е оборудвана с професионален екип за научноизследователска и развойна дейност, включващ напреднали инженери за издуване, инженери по проектиране на калъпи, техници за издуване и др. TONVA непрекъснато ще предоставя на пазара по-ефективно и по-високоскоростно оборудване.

Работилница за мухъл и обработка

TONVA е оборудван с набор от усъвършенствана система за обработка и фини машини. Ние дълбоко вярваме, че качеството и скоростта са ключови елементи за печелене на конкуренция, модерните машини не само могат да подобряват качеството непрекъснато, но и да съкращават производствения цикъл и да правят продуктите на клиентите по-конкурентни на пазара.

Относно отстраняването на грешки

100% проверка на качеството преди експедицията.
Ще отстраним грешките на машината според изискванията на купувача относно продукта на етапа на отстраняване на грешки. След като купувачът потвърди пробите, ще влезе в етапа на доставка. Нашите инженери могат да отидат в чужбина за отстраняване на грешки, купувачът също може да изпрати инженери в нашата фабрика, за да научи операцията.